Close

Da li Srbiji preti drugi talas?

KORONAVIRUS / Srbija je početkom maja neoprezno i naglo ukinula mnoge mere zaštite od epidemije. Mada je dnevni broj novih zaraženih nedeljama u padu, iskustva iz zemalja kao što je Iran govore da još uvek nije vreme za slavlje

Razotkriveno

Ključno pitanje više nije kako zaštititi privatnost, već zašto, kako i kome smo je prodali

U odbranu zabrane izlaska za stare

COVID-19, STAV / Mada su ka njoj bile usmerene mnogobrojne kritike, zabrana izlaska za stare je, po svemu sudeći, spasila živote. O tome govori relativno mali broj umrlih u Srbiji, ali i drugi neočekivani podaci

Zabuna oko hlorokina

MITOVI O COVID-19 / Da li su hlorokin i njemu blizak hidroksihlorokin efektivna sredstva u borbi protiv Covid-19? Odgovor je: ne znamo, ali je potencijalno već napravljena šteta

Protiv ljubaznosti

Šta zapravo radimo kada uslužnim radnicima, od poštara do taksista, uskraćujemo političku podršku zbog toga što su neljubazni?
Close