Tajne mehanizma sa Antikitere

Tamo gde su dalja fizička ispitivanja delovala nemoguće, uskočila je kompjuterska simulacija. Šta je otkrila digitalna rekonstrukcija misterioznog starogrčkog astronomskog mehanizma?