Close
Decembar / 2018

Naručite svoj primerak ili kupite digitalno izdanje


Šta čini jedan događaj? Da bismo to razumeli, a u nedostatku neposrednog iskustva, potrebna nam je priča koja je istovremeno i razumljiva i podrobna; priča koja povezuje intimu našeg gledišta sa dalekim horizontom prilika u kojima se nešto odigralo.

Sadržaj:
Aktuelnosti

08  Fond za nauku: Pojas za spasavanje?
10  Pored Fonda, novi zakon o nauci
11  Pola stepena manje
13  Plan S iz Evropske unije
14  Sonda Parker: Na jedan korak od Sunca
16  Na tragu neuhvatljivih
18  Migranti u duši

Fokus

20, 66  Global Physics Photowalk 2018

Komentari

22  O Fondu za nauku

Teme

26  Jevanđelje po Homeru
34  Autorstvo – prvih pet hiljada godina
42  Množina od jedinke je jedinka
48  Nekoliko vatrenih krštenja i jedan sendvič sa govedinom
60  Život i prilike đaka-radnika

Pisana reč

68  Scene iz života neurohirurga
70  Muzika u rukama nacionalizma

Close