Pandemija i kolaps medija

KOMENTAR / Problemi sa izveštavanjem o pandemiji nisu ograničeni na tabloide i na pojedine „loše aktere“, već prodiru u samu prirodu savremenog novinarstva