Close

Odiseja je nezavisni tromesečni časopis o nauci u društvu.

   


Izdavač

Izdavačka kuća Horizonti d.o.o. Beograd
Direktorka Luna Đorđević
Matični broj 21408468
PIB 110972919


Redakcija

Glavni i odgovorni urednik

Nikola Zdravković

Pomoćnica urednika / Sajt

Staša Rosić

Pomoćnica urednika / Društvene mreže

Luna Đorđević

Dizajn i prelom časopisa

Milena Savić

Close