Close

Odiseja je nezavisni tromesečni časopis o nauci u društvu.

   

Izdavač

Izdavačka kuća Horizonti d.o.o. Beograd
Direktorka Luna Đorđević
Matični broj 21408468
PIB 110972919

Redakcija

Glavni i odgovorni urednik

Nikola Zdravković

Dizajn i prelom časopisa

Milena Savić

Društvene mreže

Luna Đorđević

Close