Na tragu neuhvatljivih

Kako funkcioniše detektor ProtoDUNE i šta nam mogu otkriti inače neuhvatljivi neutrini?