Nova grana, novo carstvo

Jedno istraživanje objavljeno krajem prošle godine podseća da je klasifikacija živog sveta daleko od dovršene, a da mikrosvet i dalje krije mnoge tajne