GMO: Pitanje vlasništva

POGLED / Čeka nas dozvola prometa GMO. U raspravama koje dolaze, treba razdvojiti žito od kukolja