Close
Tihi bljesak

Tihi bljesak

OBELEŽAVAMO / Na godišnjicu Hirošime, prenosimo početak čuvene reportaže američkog novinara Džona Hersija

Piše: Redakcija

 


 

T
ačno petnaest minuta posle osam ujutru po japanskom vremenu, 6. avgusta 1945. godine, u trenutku kada je atomska bomba bljesnula iznad Hirošime, Tošiko Sasaki, službenica u kadrovskom odeljenju Istočnoazijske fabrike kalaja, upravo je bila sela na svoje mesto u kancelariji i obratila se devojci koja je radila za susednim stolom. U istom trenutku, dr Masakazu Fudži se nameštao u turski sed sa primerkom novina Asahi iz Osake na tremu svoje privatne bolnice, koja je gledala na jednu od sedam krakova rečne delte koja deli Hirošimu; gospođa Hatsujo Nakamura, krojačeva udovica, stajala je ispred prozora u svojoj kuhinji, i gledala kako komšija ruši svoju kuću zbog toga što je stajala na putu planirane staze za vatrogasna kola; otac Vilhelm Klajnsorg, nemački sveštenik i pripadnik Družbe Isusove, naslonio se, još uvek neobučen, na krevetu na trećem spratu zdanja njegovog reda, čitajući jezuitski časopis Stimmen der Zeit; dr Terufumi Sasaki, mladi član hirurškog osoblja velike, savremene bolnice Crvenog Krsta, hodao je bolničkim hodnicima noseći u ruci uzorak krvi za Vasermanov test; i prečasni Kijoši Tanimoto, pastor Metodističke crkve Hirošime, zaustavio se pred vratima jedne bogate kuće u Koiju, zapadnom predgrađu grada, i spremao se da istovari kolica puna stvari koje je izneo iz grada u strahu od još jednog bombardovanja avionima B-29, koje su svi u Hirošimi očekivali. Sto hiljada ljudi je ubila atomska eksplozija, a ovih šest je bilo među preživelima. Još uvek se pitaju zašto su živi kada su toliki drugi poginuli. Svako od njih može da navede neku malu stvar ili odluku – korak koji su napravili, ulazak unutra, jedan tramvaj u koji su ušli umesto u sledeći – a koje su ih spasile. I sada svi oni znaju da su, opstavši, proživeli nekoliko života i videli više smrti nego što je iko mogao i da pretpostavi. Ali tada, niko od njih nije znao ništa…“

– Džon Hersi, Hirošima, Njujorker 1946. (prevod: redakcija)

 


 

Celokupnu reportažu je izdavačka kuća Magelan Press objavila prvi put na srpskom jeziku 2014. godine, a možete je, na originalnom engleskom, pročitati na sajtu Njujorkera.

Close