Close
Zakon o nauci: Istraživači na fakultetima kao kolateralna šteta

Zakon o nauci: Istraživači na fakultetima kao kolateralna šteta

AKTUELNO / Završena je prva javna rasprava o novom zakonu o nauci. Glavna tema rasprave nisu bili instituti, već sporni prelazni član 126

piše Nikola Zdravković

 

U Svečanoj sali SANU u Beogradu je 10. decembra održana prva javna rasprava o novom Zakonu o nauci i istraživanjima. Dok je dugo očekivana reforma finansiranja naučnoistraživačkih instituta dočekana vrlo pozitivno, na javnoj raspravi se pokrenula sasvim nova tema – problem istraživača na fakultetima, koje novi zakon, po svemu sudeći, planira da ukine.

Glavna novina novog zakona je i zvanično ukidanje tzv. projektnog finansiranja, modela po kojem se celokupan naučni rad (plate istraživača, oprema itd.) finansira kroz državne istraživačke projekte. Već godinama kritikovan, ovaj model je doveo do toga da konkursi Ministarstva služe kao sredstvo preživljavanja instituta i istraživača, umesto da pospešuju i nagrađuju kvalitetna istraživanja.

U novom, institucionalnom modelu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će pružati stabilno finansiranje naučnih instituta, dok će Fond za nauku – novo telo čiji je zakon usvojen u Skupštini u subotu – finansirati naučnoistraživačke projekte na posebnim konkursima. Plan je da se na novi sistem finansiranja pređe 1. januara 2020. godine, dok je za narednu godinu predviđeno (još jedno) produženje postojećeg projektnog konkursa.

Međutim, u Nacrtu zakona o nauci i istraživanjima, i to u okviru prelaznih i završnih odredbi, u članu 126 piše: „Od dana stupanja na snagu ovog zakona, fakulteti i inovacioni centri ne mogu angažovati istraživače u istraživačkim i naučnim zvanjima“. Šta će se onda desiti sa brojnim naučnicima koji su na fakultetima zaposleni kao istraživački radnici, a ne radnici u nastavi?

Nakon što je ovo pitanje pokrenuto na javnoj raspravi u SANU, državni sekretar Vladimir Popović izjavio je da će ta odredba najverovatnije biti promenjena, jer cilj novog zakona nije da se onemogući rad istraživača na fakultetima, već samo da se izuzmu iz sredstava Ministarstva. Istraživači će moći da finansiraju svoj rad iz projekata Fonda za nauku, kao i iz međunarodnih izvora.

Međutim, čak i ukoliko član 126 bude razjašnjen na ovaj način, ostaje pitanje da li će to rešiti novonastali problem istraživača na fakultetima, jer u tom slučaju oni dolaze u istu poziciju u kojoj su se do sada nalazili istraživači na institutima – njihov rad biće finansiran projektno. Stari, godinama kritikovani model će možda ipak preživeti novi zakon, samo u promenjenom obliku.

Ispravka: u prvobitnoj verziji teksta pisalo je da je Zakon o fondu za nauku u skupštinskoj proceduri, a on je već bio usvojen u subotu, 8. decembra.

Close